Luleå Hamnfestival
* * *

Inbjudan #Killmiddag

* * *
Luleå Hamnfestival 2019 Killmiddag

NÄR: TORSDAG 11 JULI KL. 18.00
PLATS: HEMMAGASTRONOMI

Killkompisar! Vi känner alla till problemen med det sexuella våldet. Vi vet att det nästan uteslutande är män som ligger bakom det. Vi vet att 70 procent av alla som tar sitt liv är män och att män sällan söker hjälp för varken sina psykiska eller fysiska problem. Vi vet att 67 procent av alla hemlösa är män och att det främst är män som hamnar i missbruk. Vi vet att 87 procent av all misshandel begås av män och att 60 procent av de som utsätts också är män.

Vi vet att var femte man saknar en nära vän och att vi jobbar så mycket att vi inte umgås så mycket vi önskar med våra barn. Statistiken finns tillgänglig och kvinnor har jobbat länge för att befria sig från all skit som könsnormerna ställt till med. Ska vi inte ses på en middag eller fika och prata om hur vi kan bryta oss loss? Även om vi inte känner igen oss i siffrorna eller beskrivningen ovan så kanske vi kan engagera oss ändå? För framtiden? För andra? För en annan tråkig sak är ju att det som drabbar oss drabbar i förlängningen även andra. Vilka är på? Anmäl dig genom att fylla i formuläret här! Vi ses på Hemmagastronomi!
Med hoppfulla hälsningar MÄN Luleå


Festivalpartners
Luleå Energi LLT Renhållningen Luleå Gratistidning Lunet Diös Luleå Kommun